วิธีแก้ปัญหาการฟังหรือดูิวิีดีโอคลิปในเว็บไซต์นี้ไม่ได้
	   เนื่องจากเว็บไซต์นี้ใส่ข้อมูลเสียงและิวิีดีโอส่วนใหญ่เป็นสกุล .wma และ .wmv ซึ่ง
โปรแกรม Window media player จะเปิดไฟล์้โดยอัตโนมัติเมื่อคลิกซ้ายที่ไฟล์ข้อมูล.
   แต่บางท่านอาจไม่มี plug-ins จึงทำให้ไม่สามารถเปิดฟังหรือดูิวิีดีโอได้ทันที.
   จึงถือโอกาสแนะนำวิธีแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ :-


   ขอแนะนำว่า ให้ท่านคลิกเปิด Window media player ซึ่งเป็นโปรแกรมทั่วไปใน
ทุกรุ่นของวินโดว์ XP.  เมื่อเปิดเสร็จแล้วให้ย่อขนาดวินโดว์นี้ให้เล็กลง แล้วลากไปวาง
ไว้ที่มุมบนด้านซ้ายมือของจอ ขนาดกว้างประมาณ ๓ นิ้ว เพื่อไม่ให้เกะกะ. 
   หลังจากย่อเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ File บนแถบของ Menu แล้วเลือกกดคลิก Open URL 
ก็จะมีช่อง URL ที่ว่างไว้สำหรับให้ป้าย(paste) URL ของไฟล์ที่ต้องการเปิด.
   กลับมาย่อหน้าสารบัญให้เล็กลงนิดหน่อย เพื่อไม่ให้บัง Window media player.  
คลิกขวาในหน้าสารบัญเพื่อเลือกเรื่องที่จะดูหรือฟัง และคลิกตรงคำว่า "คลิกที่นี่" 
แล้วเลือกคลิกที่ข้อความว่า "คัดลอกที่อยู่ของลิงค์" นำไปป้ายลงในช่อง URL ใน 
Window media player ตรงช่อง URL เสร็จแล้วก็คลิกที่ OK เครื่องก็จะเปิดใหู้
ฟังเสียงหรือดูวิดีีโอได้ทันที.

    ในกรณีย์ที่เมื่อคลิกไฟล์ที่ต้องการเปิด แล้วโปรแกรม Window media player 
เปิดขึ้นมาและถามว่า อนุญาตให้ใช้ปลั๊กอินหรือไม่ ? ให้ท่านคลิกที่ข้อความว่า 
"ทำงานบนไซด์นี้ได้เสมอ" ่ เครื่องก็จะเปิดเสียงให้ได้รับฟังทันที โดยไม่ต้องรอการ
ดาวน์โหลดจนจบเสียก่อน.

   วิธีง่ายที่สุดแต่ต้องรอหน่ิอยหนึ่ง คือ ให้คลิกที่ "คลิกที่นี่" เครื่อง download จนจบ 
แล้วคลิกเปิดดูได้เลยโดยใช้โปรแกรม window media player.


*********