สารบัญเรื่อง อริยสัจ ๔ อย่างย่อ(เรื่องพุทธแท้)

เป็นไฟล์สกุล .WMV ใน windows XP, มี ๙ ตอน ๆ ละเกือบ ๒๐ นาที ควรเปิดดูด้วยไฮสปีดอินเตอร์เน็ต  ใน window media player, 
สามารถคลิกที่ file ในหน้าต่างของ window media player แล้ว save as ในขณะดูก็ได้อีกด้วย

ส่วนใหญ่ของวิดีโอในเว็บไซต์นี้เป็นสกุล .wmv และเสียงเป็นสกุล .wma บางท่านอาจมีปัญหาเปิดไม่ได้ หรือเปิดได้ก็มีแต่เสียงเท่านั้น.
จึงขอแนะนำว่า ให้ท่านคลิกเปิด Window media player ซึ่งเป็นโปรแกรมทั่วไปในทุกรุ่นของวินโดว์ XP
แล้วย่อขนาดให้เล็กลง และลากไปวางไว้ที่มุมบนข้างซ้ายเพื่อไม่ให้เกะกะ. 
หลังจากย่อแล้ว ให้คลิก File ที่แถบของ Menu แล้วเลือกกคลิก Open URI ก็จะมีช่อง URI สำหรับให้ป้าย(paste).

กลับมาคลิกขวาในหน้าสารบัญเพื่อเลือกเรื่องที่จะดูหรือฟัง และคลิกตรงคำว่า "คลิกที่นี่" 
แล้วเลือกคลิกที่ข้อความว่า "คัดลอกที่อยู่ของลิงค์" นำไปป้ายลงในช่อง URI ใน Window media player ตรงช่อง URI .
แล้วก็คลิก OK เครื่องก็จะเปิดให้ดูวิดีโอหรือฟังเสียงได้ทันที.
 ถ้าต้องการทราบข้อมูลวิธีิีแก้ปัญหาเพิ่มเติม ให้คลิกที่นี่.
รายการ
Frame:352x240
   ชัดปานกลาง 60 MB   
Frame:720x480
ชัดดี 120 MB
ตอนที่ ๑ เรื่่องเริ่ิิ่มฝึกสมาธิเบื้องต้น และฝึกสติเบื้องต้้น
ตอนที่ ๒ เรื่องความคิด และอานาปานสติสมาธิ
ตอนที่ ๓ เรื่องฝึกเจริญสมาธิ และฝึกเจริญสติ
ตอนที่ ๔ เรื่่องปัจจุบันธรรม และคิดดี พูดดี ทำดี
ตอนที่ ๕ เรื่องพระราชดำรส ๑ และ ๒
ตอนที่ ๖ เรื่องพระราชดำรัส ๓ และโอวาทปาฏิโมกข์
ตอนที่ ๗ เรื่องกิเลส
ตอนที่ ๘ เรื่องตัณหา อูุปาทาน และฝึกแบ่งสติ
ตอนที่ ๙ เรื่องทุกข์ ความดับทุกข์ และนิพพาน
บันทึกจากการบรรยายของนพ.เอกชัย จุละจาริตต์ ที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ บางลำพู กทม.
ถ้าคิดว่าจะเป็นประโยชน์ กรุณาบอกต่อด้วย ขอบคุณมาก ๆ ครับ