การรณรงค์หยุดทำร้ายประเทศไทยฯ/คิดดีทำดีของเว็บมาสเตอร์

 

เว็บมาสเตอร์ได้รณรงค์เรื่องคิดดีทำดีมาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. ๒๕๔๗ หลังจากพิมพ์หนังสือเรื่องวิธีบริหารความคิดให้คิดดีทำดีเพื่อสนองพระราชดำรัสออกมาวางจำหน่าย และได้รณรงค์มาเรื่อย ๆ ตามเหตุปัจจัย

ต่อมาได้พิมพ์เรื่อง EQ แนวภูมิปัญญาไทย เพื่อสืบต่อเรื่องคิดดีทำดีในวงการการศึกษา โดยหวังจะให้ครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต และนักศึกษาจะได้รับประโยชน์โดยตรง.

ในช่วงที่มีวิกฤติทางคุณธรรมรุนแรงขึ้น ได้จัดพิมพ์หนังสือเรื่อง อ๋อ ! พุทธแท้เป็นเช่นนี้เอง เพื่อหวังจะให้คนไทยที่อ้างตนว่าเป็นชาวพุทธ ได้พัฒนาจิตใจของตนเองให้เป็นชาวพุทธที่แท้จริง จะได้แก้ปัญหาวิกฤติทางคุณธรรมได้อย่างตรงประเด็น.

ขอขอบพระคุณผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม ๒ ท่าน ที่กรุณาให้เงินสนับสนุนการเผยแพร่ธรรมะ จึงทำให้สามารถทำงานนี้ได้โดยไม่ต้องเบียดเบียนตนเองและตรอบครัวมากเกินไป.

จากประสบการณ์ของการเผยแพร่ธรรมะพบว่า การตอบสนองของการเผยแพร่จะไม่ดีนัก ในการเผยแพร่คราวนี้ จึงเน้นการทุ่มไปยังกลุ่มสื่อมวลชน ผู้กำกับ ผู้เขียนบท พิธีกร และผู้เกี่ยวข้องกับมวลชนเป็นหลัก. ดังนั้น การรณรงค์ครั้งนี้ จึงมุ่งตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวแล้ว.  ส่วนการเผยแพร่ให้กับข้าราชการและนักการเมืองก็คงทำด้วย แต่ไม่ทุ่ม.  การใช้สื่อทางอินเตอร์หรือ new medias เป็นเป้าหมายที่กำลังทำอยู่ ซึ่งจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้ดีมาก ได้รับความกรุณาจากคุณมโนธรรม อัคคธรรมวงค์และครอบครัวที่สนับสนุนพื้นที่ในการ upload โดยไม่จำกัดจำนวน และยังให้ antivirus เป็นปีที่ ๒ แล้ว.

 

รายการณรงค์ที่เป็นชิ้นเป็นอัน มีดังนี้ :-

 

๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ หนังสือเรื่องหยุดทำร้ายประเทศไทย ฯ พิมพ์เสร็จ จำนวนทั้งหมด ๘,๐๐๐ เล่ม จัดส่งบริษัทเคล็ดไทยเพื่อจัดจำหน่ายทั่วประเทศ ๓,๐๐๐ เล่ม ส่งเก็บไว้ที่บ้าน ๕,๐๐๐ เล่ม.

 

๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ เริ่มส่งหนังสือ หยุดทำร้ายประเทศไทยฯ ให้ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ๘๐ เล่ม.  หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ๑๒๐ เล่ม.  หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา  ๘๐ เล่ม.  นักข่าวทำเนียบรัฐบาล ๒๘๐ เล่ม.     ผู้บัญชาการทหารบก ๑๒๐ เล่ม. 

 

๑ ส.ค.๕๒ ส่งหนังสือฯให้กรรมการของสภาการศึกษา ๔๐ เล่ม. รมว. กระทรวงศึกษาธิการ ๘๐ เล่ม.  เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวะศึกษา ๑๒๐ เล่ม.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒๐ เล่ม.  นักข่าวกระทรวงศึกษาธิการ ๘๐ เล่ม.  นักข่าวกองทัพบก ๘๐ เล่ม.  คุณพิกุล ห้อยดอกหอม ๒๐๐ เล่ม.

 

๒ ส.ค. ๕๒ ส่งหนังสือให้ผู้อำนวยการสถาบันพระปกเกล้า ๑๒๐ เล่ม. ฝากแจกที่กรมสุขภาพจิต ๔๐ เล่ม.  นักข่าวกระทรวงสาธารณสุข ๘๐ เล่ม.  หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง ปตอ. ๔๐ เล่ม.  หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงยานเกราะ ๔๐ เล่ม. 

 

๑๕ ส.ค. ๕๒ เริ่มไปออกรายการทางสถานีโทรทัศน์โลกพุทธศาสนา (world buddhist television หรือ WBT) สถานีตั้งอยู่ที่วัดยานาวา กทม.  ซึ่งต้องดูทางดาวเทียม  ซึ่งจะเป็นรายการธรรมะและสุขภาพ.  เป็นการออกอากาศเป็นเรื่องต่าง ๆ  ไปเรื่อย ๆ ตามเหตุปัจจัย ไม่ทราบจะนานเท่าใด แต่จะพยายามเน้นการปฏิบัติธรรม(คิดดีทำดี หรือคิดแต่กุศล) และประเมินผลไปด้วยในทุกครั้งของการออกรายการ เพื่อให้ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไป.

 

๕ ก.ย. ๕๒ มอบหนังสือให้สมาชิกฟังการบรรยายธรรมที่พุทธสมาคมและศูนย์ปฏิบัติธรรม คลองสามวา ๑๖๐ เล่ม เพื่อช่วยกันเผยแพร่.

 

๖ ก.ย. ๕๒ ส่งหนังสือให้คุณศรราม เทพพิทักษ์ จำนวน ๒๐๐ ที่สำนักงานนิติบุคคลของบ้านพักคุณสอนราม ซึ่งคุณศรรามเคยบอกว่า ยินดีช่วยกันเผยแพร่.  ที่ได้มีโอกาสรู้จักคุณศรรามเพราะคุณศรรามทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ ปกฟ้า คู่แผ่นดิน ของทีวี Thai global network ออกกาศไปยัง ๒๐ กว่าประเทศ.  โดยมาสัมภาษณ์และดูการทำงานด้านอินเตอร์เน็ตในเรื่องคิดดีทำดีของเว็บมาสเตอร์.  คุณศรรามเป็นคนน่ารัก สุภาพเรียบร้อย เคารพรักพระเจ้าอยู่หัวเคยบวชและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน.  จึงบอกคุณศรรามว่า ขอให้เป็นตัวอย่างหรือรูปแบบที่ดีของประชาชนนะครับ.

 

๗ ก.ย. ๕๒ ส่งหนังสือให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาแจกหนังสือให้คณะรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๒๐ เล่ม.

            อีก ๑ อาทิตย์ต่อมา ทางสำนักงานฯแจ้งกลับมาว่า ไม่สามารถส่งหนังสือให้คณะรัฐมนตรีได้ เพราะเป็นหนังสือที่ไม่ได้ส่งมาจากส่วนราชการ ผิดระเยียบ เลยมอบหนังสือให้แก่บุคคลากรในสำนักงานน.

หลายปีมาแล้วเคยส่งให้คณะรัฐมนตรี แต่ไม่มีปัญหา หรืออาจมีปัญหาแล้วไม่แจ้งให้ทราบก็ได้.

            ขอเล่าประสบการณ์การส่งหนังสือธรรมะให้นายกรัฐมนตรีว่า เป็นเรื่องไม่ง่ายอย่างที่คิด คือ เวลาไปส่งที่สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เขาจะไม่รับหนังสือใด ๆ จากส่วนตัว ต้องเอาไปส่งที่แผนกรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งก็คิดว่าคงไม่ถึง จึงต้องใช้วิธีส่งไปที่บ้านพักของนายกฯโดยตรง ซึ่งก็ทำได้เพียงเท่านี้เอง.

            มีอยู่คราวหนึ่ง เคยส่งหนังสือธรรมะให้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่ง พร้อมกับมอบเสื้อคิดดีทำดีให้ด้วย ในจดหมายต้องอ้างถึงว่า เป็นญาติกับคนที่ท่านรู้จักแบบจดหมายส่วนตัว จึงได้รับตอบรับเป็นครั้งแรกจากเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.

ได้ส่งหนังสือให้เลขาธิการวุฒิสภา เพื่อพิจารณาแจกหนังสือให้สมาชิกวุฒิสภาและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๐๐ เล่ม. ส่งหนังสือให้เลขาสภาผู้แทน เพื่อพิจารณาแจกหนังสือให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๖๐๐ เล่ม.   ถือโอกาสเอาข้อความที่นักข่าวเขาลงไว้ให้อ่านกันครับ.

 

มอบหนังสือให้สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ๘๐ เล่ม เพื่อช่วยกันเผยแพร่ในรายการวิทยุ.  มอบหนังสือให้สื่อมวลชนรัฐสภาฯ ๓๒๐ เล่ม เพื่อช่วยกันเผยแพร่.  เป็นที่น่าดีใจว่า หลังทานอาหารเที่ยง เดินผ่านห้องพักนักข่าว หนังสือก็หมดเรียบร้อยแล้ว.  มอบหนังสือให้ห้องสมุดรัฐสภา ๓ เล่ม.

หมายเหตุ: ทางสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งกลับมาว่า ให้ไปรับหนังสือคืน เพราะตามระเบียบนั้น หนังสือจะแจกให้คณะรัฐมนตรีต้องเป็นหนังสือที่ส่งมาจากส่วนราชการ ก็เลยถือโอกาสมอบหนังสือให้คณะเจ้าหน้าที่ในสำนักงานของเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

 

๑๐ – ๑๑ ก.ย. ๕๒ ขายและแจกหนังสือคิดดีทำดี ซีดีคิดดีทำดี และหยุดทำร้ายประเทศไทย ณ โรงแรมมิราเกิ้ลแกรนด์ กทม. จำนวนประมาณเรื่องละ ๗๐๐ ให้แก่ ๖๐๐ ชมรม และผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๒,๐๐๐ คน พร้อมทั้งได้รับโลห์คนดีศรีสาธารณสุขและบรรยายเรื่อง หัวใจของการปฏิบัติธรรม.

 

๑๕ ก.ย. ๕๒ ไปถ่ายทำเพื่อออกอากาศเรื่องหยุดทำร้ายประเทศไทยครั้งที่ ๒ ด้วยความกรุณาของ อาจารย์ ดร. แสน ชฎารัม ที่ truevision ช่อง TNN2. และต่อด้วยเรื่องลดกังวล คลายเครียดฯ และถือโอกาศมอบหนังสือให้อ.แสนสำหรับแจกสมาชิกประจำรายการที่ขอเข้ามาด้วย พร้อมทั้งมอบหนังสือให้แก่สถานีโทรทัศน์ true vision รวมทั้ง ๒ แห่ง ประมาณ  ๓๐๐ เล่ม.

 

๒๒ ก.ย. ๕๒ ได้ปรับปรุงหนังสือเรื่องหยุดทำร้ายประเทศไทยเสร็จเป็นการปรับปรุงครั้งที่ ๑ เพื่อแก้คำผิด จัดหน้าใหม่ ใส่กรอบ เป็นต้น และได้ส่งต้นฉบับรวมทั้งสั่งพิมพ์ครั้งที่ ๒ จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม เพื่อรณรงค์สื่อมวลชนต่าง ๆ และผู้ที่มีอิทธิพลต่อประชาชนโดยตรง ต่อไป และจะเร่งมากอีกตอน คือ ก่อนวันที่ ๕ ธันวาคม ๕๒.

 

ต.ค. ๕๒ โรงพิมพ์ส่งหนังสือ ๕,๐๐๐ เล่ม.  ช่วงนี้ ต้องให้เวลาในการต่อเติมเรื่องใหม่ ๆ ให้กับเว็บไซต์ จึงต้องลดงานทางด้านการรณรงค์ชั่วคราว แต่คงฝากแจกหนังสือให้บุคคลากรในกรมอนามัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรวม ๒๐๐ เล่ม และราบย่อย คือ หน่วยงานต่าง ๆ.

 

๓ พ.ย. ๕๒ ไปมอบหนังสือให้สถานีวิทยุรัฐสภา ๑๐๐ เล่ม สำหรับแจกให้แก่ผู้ฟัง.

 

๙ พ.ย. ๕๒ ฝากหนังสือไปแจกจ่ายที่จังหวัดชุมพร และใส่ในห้องพักโรงพยาบาลสมิทธิเวช รวม ๒๐๐ เล่ม.

 

๑๐ พ.ย. ๕๒ มอบหนังสือให้หัวหน้าพรรมประชาธิปัตย์ ๓๐๐ เล่ม โดยมีจดหมายแนบไปว่า น่าจะพิจารณาทำนโยบายด้านคุณธรรม เริ่มในวันที่ ๕ ธันวาคม ๕๒.  ถ้าทำสำเร็จ พระเจ้าอยู่หัวคงจะพอพระทัย และประชาชนก็คงจะร่วมมือ.  เป็นที่น่าสังเกตว่า รัฐบาลชุดนี้ ยังไม่มีนโยบายด้านพัฒนาคุณธรรมของนักการเมืองและประชาชนเลย จึงเป็นการยากมาก ๆ ที่จะแก้ปัญหาวิกฤติทางคุณธรรมได้ ความสามัคคี และความสมาฉันท์จะเกิดอย่างจริงจังไม่ได้ ถ้านักการเมืองและประชาชนที่ถูกปลุกระดมยังคิดไม่ดีต่อกัน.  คงต้องรอดูผลในวันที่ ๕ ธันวาคม ๕๒ ว่า จะมีความเป็นไปได้เพียงใด.

 

๑๑ พ.ย. ๕๒ มอบหนังสือให้ อสมท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ๓๐๐ เล่ม เพื่อกระจายหนังสือไปยังสื่อมวลชนในสังกัด.  วันเดียวกัน ได้มอบหนังสือให้อสมท เอฟเอ็ม ๙๖.๕ และ ๑๐๐.๕ แห่งละ ๑๐๐ เล่ม. และโรงพยาบาลปิยเวช ๒๙๐ เล่ม(มีเรื่องพุทธแท้ ๙๐ เล่ม) เพื่อใส่ตามห้องพักคนไข้.

 

ข้อสังเกต: เคยส่งหนังสือชุด คิดดีทำดี และชุดรณรงค์เรื่องคิดดีทำดีทั้งชุดไปยังสถานีวิทยุทุกแห่งของกองทัพบก(มีจำนวมาก) แต่ไม่ตอบสนองหรือส่งข่าวกลับมาเลยแม้แต่รายเดียว เลยมีแนวคิดว่า การเผยแพร่ในหน่วยงานราชการจะไม่ค่อยคุ้มกับที่ได้ดำเนินการไป.  สำหรับปีนี้ ๒๕๕๒ ถึงแม้ที่หน้าหน่วยทหารและสถานที่ราชการต่าง ๆ ติดประกาสว่า ให้หยุดทำร้ายประเทศไทยฯ ซึ่งดูดีมาก และต้องลงทุนมากพอสมควร รวมทั้งหน่วยงาน ต่าง ๆ ที่เคยทำกิจกรรมด้านนี้ ก็ไม่มีการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยงข้องโดยตรง จึงคิดว่า ข้อมูลเรื่องคิดดีทำดีในหนังสือคงจะเผยแพร่ได้น้อย.

 

๑๒ พ.ย. ๕๒ มอบหนังสือให้ราชเลขาธิการ ๓๐๐ เล่ม ส่วนหนึ่งสำหรับทูลเกล้าฯทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมอบหนังสือให้สื่อมวลชนประจำกระทรวงมหาดไทย ๑๐๐ เล่ม.

 

ข้อสังเกต: ถึงแม้จะแจกหนังสือไปจำนวนหนึ่งแล้ว แต่การตอบสนองยังน้อยมาก.  ดังนั้น เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้สนับสนุนการจัดพิมพิ์และเผยแพร่ จึงตั้งใจว่า จะส่งไปยังโรงพยบาลเอกชน และโรงแรมต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด แต่ควรแจก/ส่ง ๒ ปก คือ พุทธแท้ และหยุดทำร้ายประเทศไทย.  ที่คิดเช่นนี้ เพราะหนังสือธรรมะในห้องสมุดนั้น อยู่ห่างไกลจากสายตามาก.  ดังนั้น ต่อจากนี้ไป จะพยายามส่งหนังสือไปไว้ในห้องพักผู้ป่วยและห้องนอนในโรงแรมต่าง ๆ  ทั่วประเทศ ก็น่าจะเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น แต่ขณะเดียวกันจะมีการสูญหายมากขึ้นด้วย แต่หายเพราะเอาไปอ่านคงต้องยอมรับ.

 

๒๐ พ.ย. ๕๒ มอบหนังสือให้หอพักของสวัสดิการครู มีขนาด ๓๐๐ ห้อง อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ โดยมอบให้ ๓๐๐ เล่ม และหนังสือ EQ ๓ ห่อ

และลดกังวลคลายเครียดประมาณ ๒๐ เล่ม. ได้เคยมอบหนังสือให้ที่นี่มา ๒ ครั้งแล้ว. ทราบจากเจ้าหน้าที่ว่า ได้รับความสนใจและถามหาที่ซื้อ.

วันนี้ ได้ไปมอบหนังสือให้โรงพยาบาลเจ้าพระยา ๑๕๐ เล่ม และโรงพยาบาลธนบุรี ๔๐๐ เล่ม เพื่อวางไว้ในห้องพักผู้ป่วย ทั้ง ๒ แห่งเป็นเพื่อนกับผู้บริหาร จึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี.

 

๒๓ พ.ย. ๕๒ มอบหนังสือเพื่อแจกจ่ายในโรงพยาบาลจุฬา จำนวน ๓๐๐ เล่ม.

หนังสือที่จัดพิมพ์ครั้งที่ ๒ จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม ขณะนี้เหลือ ๕๐๐ เล่ม คงจะต้องหยุดการแจกชั่วคราว และหาข้อมูลการตอบรับจากโรงแรมต่าง ๆ ที่จะรับไปวางไว้ในห้องพัก ซึ่งน่าจะเป็นหนังสือพุทธแท้และคิดดีทำดีจะดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าเรื่องหยุดทำร้ายฯ.

 

หนังสือที่จัพิมพ์ครั้งที่ ๒

 

  note: มีไฟล์docชื่อเดียวกัน