สารบัญวิดีโอคลิปส์พระราชดำรัสเรื่องคิดดี ทำดี ในวาระต่าง ๆ

 วิดิโอคลิปพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัวเรื่องคิดดีทำดีในวาระดิถีต่าง ๆ เหล่านี้ 
ผมได้บันทึกวิดีโอจากรายการข่าวในโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ 
ซึ่งคิดว่า น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากมายต่อชาติบ้านเมืองในขณะนี้ 
และเป็นโอกาสที่ผู้เข้าชมจะได้ทบทวนพระราชดำรัสจากพระโอษฐ์โดยตรง รวมทั้งนำไปช่วยกันเผยแพร่ได้อีกด้วย ซึ่งทรงไม่สงวนลิขสิทธิ์.
วันนี้เป็นวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็นวันที่เครือข่ายหยุดทำร้ายประเทศไทยได้ลงมือทำกิจกรรมกันทั่วประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีงามมาก ๆ.
 
การจะหยุดทำร้ายประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความบริสุทธิ์ใจนั้น ควรปฏิบัติตามพระราชดำรัสเรื่องคิดดีทำดี
ซึ่งเดิมผมไม่กล้าที่จะเผยแพร่ ครั้นได้ทราบว่า มีหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เห็นพ้องต้องกันในเรื่องนี้ 
จึงโชคดีมากที่ได้มีโอกาสอัญเชิญพระราชดำรัสเรื่องคิดดีทำดีมาเผยแพร่ในเว็บไซต์นี้
รวมทั้งถือโอกาสนี้ ขอเข้าเครือข่ายด้วย และขอขอบพระคุณที่เปิดช่องทางให้มีโอกาศได้้ร่วมกิจกรรมด้วย.
 
การจะคิดดีทำดีหรือหยุดทำร้ายประเทศไทยได้นั้น ต้องมีความรู้และความสามารถในการควบคุมความคิดของตนเอง
ให้คิดดีทำดีอย่างต่อเนื่องเพื่อหยุดการคิดไม่ดีหรือคิดร้ายให้หมดไป.  
 
เว็บไซต์นี้มุ่งเสนอภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และประเมินทางด้านคุณธรรม 
เพื่อให้เลิกละการคิดไม่ดี มุ่งคิดดีทำดี(ด้วยกาย วาจา ใจ) ซึ่งจะทำให้เกิดความรักและสามัคคีในชาติบ้านเมือง 
รวมทั้งจะทำเกิดความเจริญ มั่นคง และผาสุข ตามพระราชดำรัสฯ. 

ส่วนใหญ่ของวิดีโอในเว็บไซต์นี้เป็นสกุล .wmv และเสียงเป็นสกุล .wma  เพื่อใช้ประกอบการนำเสนอใน PowerPoint. 
บางท่านอาจมีปัญหาเปิดไม่ได้ หรือเปิดได้ก็มีแต่เสียงเท่านั้น.
จึงขอแนะนำว่า ให้เปิดที่ช่องสุดท้ายของตาราง คือ ช่องลิ้งค์ไปดูที่ youtube.
ถ้าท่านต้องการเปิดด่วย window media player ก็
ให้ท่านคลิกเปิด Window media player ซึ่งเป็นโปรแกรมทั่วไปในทุกรุ่นของวินโดว์ XP
แล้วย่อขนาดให้เล็กลง และลากไปวางไว้ที่มุมบนข้างซ้ายเพื่อไม่ให้เกะกะ. 
หลังจากย่อแล้ว  ให้คลิก File ที่แถบของ Menu แล้วเลือกกคลิก Open URL ก็จะมีช่อง URL สำหรับให้ป้าย(paste).
กลับมาคลิกขวาในหน้าสารบัญเพื่อเลือกเรื่องที่จะดูหรือฟัง และคลิกขวาตรงคำว่า "คลิกที่นี่" 
แล้วเลือกคลิกที่ข้อความว่า "คัดลอกที่อยู่ของลิงค์" นำไปป้ายลงในช่อง URL ใน Window media player ตรงช่อง URL  .
แล้วก็คลิก OK  เครื่องก็จะเปิดให้ดูวิดีโอหรือฟังเสียงได้ทันที.
ถ้าต้องการทราบข้อมูลวิธีิีแก้ปัญหาเพิ่มเติม ให้คลิกที่นี่
หรือคลิกคำว่าที่ ตลิกที่นี่ เครื่องจะดาวน์โหลด แล้วคลิกเปิดด้วย window media player ก็จะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด.

พระราชดำรัสเรื่อง

.WMV for PC
ขนาดภาพ 
352x288 
Link ไปดูที่
Youtube สำหรับ
Mobile, tablet, PC

๑. ทรงให้คิดดีทำดี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ๔ ธ.ค. ๔๖

๒. ทรงตรัสสอนจนพระสุรเสียงแหบ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ๔ ธ.ค. ๔๖

๓. ทรงไม่สงวนลิขสิทธิ์ เรื่องคิดดีทำดี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ๔ ธ.ค. ๔๖

๔. ทรงตรัสสอนเรื่องความไม่เที่ยงแท้แน่นอน ก่อนพระราชทานพรทางโทรทัศน์ ๓๑ ธ.ค. ๔๗

๕. ทรงตัสเรื่องของความสามัคคีี ก่อนการพระราชทานพรในวันปีใหม่ทางโทรทัศน์ ๓๑ ธ.ค. ๔๗

๖. ทรงตรัสเรื่องให้ระมัดระวังการคิด พูด และทำอย่างถูกต้อง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ๔ ธ.ค. ๔๘

๗. ทรงตรัสเรื่องให้คิดดีทำดี ที่สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตฯ ๙ มิ.ย. ๔๙ (โปรดสังเกตว่า ทรงเริ่มด้วยคำว่า คิด ตามมาด้วยการขยายความ)

๘. (ต่อ)

๙. ทรงให้คิดดีทำดี พระราชทานพรทางโทรทัศน์ ๓๑ ธ.ค. ๕๑

หมายเหตุ: พระราชดำรัสในเรื่องที่ ๙ มีเนื้อหาเหมือนกับพระราชดำรัสเรื่องในวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๔๖ และผมไ่่ม่มีวิดีโอคลิปพระราชดำรัสของวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๔๖
ถ้าท่านผู้ใดมี กรุณาอีเมล์ให้ผมทราบด้วยนะครับ ที่ satipanya@yahoo.com 
ถ้าจะเผยแผ่พระัราชดำรัสในสื่อทางอินเตอร์เน็ต  ก็ต้องระมัดระวังให้มากที่สุด คือ ต้อง ๑. ไม่อนุญาตให้มีการโหวต  ๒. ไม่อนุญาตให้ออกความเห็นโดยเด็ดขาด 
เพราะอาจมีการออกความเห็นแบบให้ร้ายผู้ใดก็ได้ ซึ่งอาจเป็นอันตรายมากต่อท่านเองและพระองค์ท่านก็ได็.
กระผมนายแพทย์เอกชัย จุละจาริตต์ เว็บมาสเตอร์ขอเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวในการเผยแพร่คลิปพระราชดำรัสในเว็บไซต์นี้ี้.