สารบัญวิดีโอการบรรยายธรรมของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย

ในช่วงที่ผมยังเป็นหนุ่มอยู่ มีความสนใจในธรรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จึงรวมกลุ่มกันเชิญพระอาจารย์ต่าง ๆ 
ที่มีชื่อเสียงมาแสดงธรรม ณ สถานที่ต่าง ๆ โดยมีคุณมนัส อุปถัมภากุล เป็นหัวเรือใหญ่.  ต่อมาได้จัดตั้งมูลนิธิ ชื่อ พุทธมามกมูลนิธิ
ซึ่งปัจจุบันมีสนักงานอยู่ที่วัดเบ็ญจมบพิตรฯ เขตดุสิต กทม. ซึ่งขณะนี้ยังจัดรายการเช่นเดิม โดยมีุคุณมนัสฯ ยังเป็นหัวเรือใหญ่เช่นเคย.
ในช่วงแรก ผมลงทุนมากในการจัดทำวิดีโอและบันทึกเสียงเพื่อเอาไว้ศึกษาและเผยแพร่ แต่วีดีโอเทปส่วนใหญ่ชำรุดไปตามกาลเวลา
สำหรับของหลวงพ่อ ยังคงเหลือที่ใช้งานได้เพียง ๒ ม้วนเท่านั้น ซึ่งก็เพียงพอ เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่ที่เป็นคำสอนของหลวงพ่อยังอยู่ครบ ๒๓ ชั่วโมง
และบันทึกลงซีดีไว้เรียบร้อยแล้วและฟังจากเว็บไซต์นี้ก็ได้.  สำหรับท่านที่ประสงค์จะช่วยกันเผยแพร่ธรรม สามารถซื้อได้ในราคาถูกมาก ที่แผนกจำหน่ายหนังสือ
ของมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยเยื้องพระอุโบสถวัดบวร บางลำพู กทม.


ส่วนใหญ่ของวิดีโอในเว็บไซต์นี้เป็นสกุล .wmv และเสียงเป็นสกุล .wma  บางท่านอาจมีปัญหาเปิดไม่ได้ หรือเปิดได้ก็มีแต่เสียงเท่านั้น.
จึงขอแนะนำว่า ให้ท่านคลิกเปิด Window media player ซึ่งเป็นโปรแกรมทั่วไปในทุกรุ่นของวินโดว์ XP
แล้วย่อขนาดให้เล็กลง และลากไปวางไว้ที่มุมบนข้างซ้ายเพื่อไม่ให้เกะกะ. 
หลังจากย่อแล้ว  ให้คลิก File ที่แถบของ Menu แล้วเลือกคลิก Open URI ก็จะมีช่อง URI สำหรับให้ป้าย(paste).

กลับมาคลิกขวาในหน้าสารบัญเพื่อเลือกเรื่องที่จะดูหรือฟัง และคลิกตรงคำว่า "คลิกที่นี่" 
แล้วเลือกคลิกที่ข้อความว่า "คัดลอกที่อยู่ของลิงค์" นำไปป้ายลงในช่อง URI ใน Window media player ตรงช่อง URI ที่ว่างไว้ .
แล้วก็คลิก OK  เครื่องก็จะเปิดให้ดูวิดีโอหรือฟังเสียงได้ทันที.
ถ้าต้องการทราบข้อมูลวิธีิีแก้ปัญหาเพิ่มเติม ให้คลิกที่นี่.
วีดีโอเรื่อง

ภาพขนาด ๔๕๒x๒๘๘ พ.ซ.

๑. การทำสมาธิในชีวิตประจำวัน ตอนที่ ๒ แสดงธรรมที่หอประชุมใหญ่โรงพยาบาลสงฆ์ ๒๑ ส.ค. ๒๖
๒. (ต่อ) ตอบปัญหาธรรม
๓. การละกิเลสด้วย ศีลสมาธิ ปัญญา ที่หอประชุมใหญ่โรงพยาบาลสงฆ์ ๑ ส.ค. ๒๕
๔. (ต่อ) และตอบปัญหาธรรม