สารบัญวิดีโอการบรรยายเรื่อง อริยสัจ ๔ อย่างเต็มรูปแบบ
ตอน สติปัฏฐาน ๔
 
เป็นไฟล์สกุล .wmv ใน windows XP,   มี ๑๐ ตอน ๆ ละเกือบ ๒๐ นาที  ควรเปิดดูด้วยไฮสปีดอินเตอร์เน็ต 
บางช่วงเวลาที่มีการใช้อินเตอร์เน็ตมาก การดาวโหลด์ก็อาจช้า จึงควรรอให้มีข้อมูลที่ดาวน์โหลด์ี่มากพอเสียก่อน แล้วจึงคลิก play.

ส่วนใหญ่ของวิดีโอในเว็บไซต์นี้เป็นสกุล .wmv และเสียงเป็นสกุล .wma  บางท่านอาจมีปัญหาเปิดไม่ได้ หรือเปิดได้ก็มีแต่เสียงเท่านั้น.
จึงขอแนะนำว่า ให้ท่านคลิกเปิด Window media player ซึ่งเป็นโปรแกรมทั่วไปในทุกรุ่นของวินโดว์ XP
แล้วย่อขนาดให้เล็กลง และลากไปวางไว้ที่มุมบนข้างซ้ายเพื่อไม่ให้เกะกะ. 
หลังจากย่อแล้ว  ให้คลิก File ที่แถบของ Menu แล้วเลือกกคลิก Open URI ก็จะมีช่อง URI สำหรับให้ป้าย(paste).

กลับมาคลิกขวาในหน้าสารบัญเพื่อเลือกเรื่องที่จะดูหรือฟัง และคลิกตรงคำว่า "คลิกที่นี่" 
แล้วเลือกคลิกที่ข้อความว่า "คัดลอกที่อยู่ของลิงค์" นำไปป้ายลงในช่อง URI ใน Window media player ตรงช่อง URI  .
แล้วก็คลิก OK  เครื่องก็จะเปิดให้ดูวิดีโอหรือฟังเสียงได้ทันที.
ถ้าต้องการทราบข้อมูลวิธีิีแก้ปัญหาเพิ่มเติม ให้คลิกที่นี่.
เรื่อง
Frame:352x288
ชัดปานกลาง 60MB
Frame:720x480
ชัดดี 120 MB 
ตอนที่่ ๑ เรื่องฝึกเจริญสมาธิและสติก่อนการบรรยาย
ตอนที่ ๒ เรื่องความหมายของสัมมาสติและรากเหง้าของกิเลส
ตอนที่่ ๓ เรื่องตัณหา อุปาทาน อัตตา อนัตตา
ตอนที่ ๔ เรื่อง ไตรลักษณ์(ต่อ) พิจารณากาย
ตอนที่ ๕ เรื่อง พิจารณากาย(ต่อ) และพิจารณาเวทนา
ตอนที่ ๖ เรื่อง พิจารณาจิต และพิจารณาธรรม ตอนนิวรณ์๕
ตอนที่ ๗ เรื่อง ตอนนิวรณ์๕(ต่อ) และตอนขันธ์๕
ตอนที่ ๘ เรื่องขันธ์๕(ต่อ) อายตนะ๖ โพชฌงค์๗ อานาปานสติวิปัสสนาสติปัฏฐาน๔
ตอนที่ ๙ อานาปาสติวิปัสสนาสติฯ (ต่อ)
ตอนที่ ๑๐ ชีวิตกับความตาย สรุป (ตอนนี้มี ๕:๓๐ นาที)

หากดาวน์โหลดแล้วโหลดได้ช้ามาก  ก็ควรงดชั่วคราว
หากท่านต้องการ save ไว้ในคอมพิวเตอร์  ให้คลิกที่ file ในหน้าต่างของ window media player และสั่ง save as ได้เลย
หากคิดว่าจะเป็นประโยชน์ กรุณาบอกต่อด้้วย ขอบคุณมาก ๆ ครับ
หมายเหตุ: ถ้าดาวโหลดช้าผิดสังเกต ควรแจ้งให้บริษัทอินเตอร์เน็ตแก้ไข